Xeelo RODO to kompleksowy system pozwalający
na utrzymanie i wykazanie zgodności z RODO

Rozporządzenie RODO, wprowadza zasady, które obowiązują organizacje przetwarzające dane osobowe osób fizycznych (w tym pracowników, klientów, dostawców i partnerów). Zasady te skutkują koniecznością wprowadzenia zmian w obowiązujących kontraktach i procesach, skutecznego zarządzania danymi osobowymi oraz możliwością obsługi praw osób fizycznych, naruszeń, rejestrów upoważnień i czynności przetwarzania.

 

OBSŁUGA PRAW
OSÓB FIZYCZNYCH

Rejestracja i obsługa wniosków od osób fizycznych oraz delegowanie zadań do osób odpowiedzialnych za ich realizację. Udzielenie odpowiedzi oraz jej rejestracja w systemie w celu zapewnienia rozliczalności.

OBSŁUGA INCYDENTÓW
i NARUSZEŃ

Wsparcie dla wielu typów naruszeń i incydentów wraz z obsługą akcji wymaganych do usunięcia źródła naruszenia lub minimalizacji jego skutków. Rejestracja i śledzenie historii obsługi naruszenia.

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wraz z możliwością wskazania zbiorów danych, kategorii osób i zastosowanych środków bezpieczeństwa. Monitorowanie terminów weryfikacji rejestru czynności.

UPOWAŻNIENIA PRACOWNICZE

Zarządzanie procesem udzielania upoważnień pracowniczych, w tym monitorowanie terminu ważności udzielonych zgód oraz dystrybucja korespondencji w celu udzielenia lub przedłużenia obowiązywania zgody pracowniczej.

REJESTR UMÓW POWIERZENIA

Centralne zarządzanie rejestrem umów powierzenia danych, umów wdrożeniowych i serwisowych oraz innych rodzajów dokumentów.

SZKOLENIA

Zarządzanie rejestrem szkoleń związanych z ochroną danych. Dystrybucja materiałów szkoleniowych oraz systemowe potwierdzenie udziału w szkoleniu.

PROCEDURY

Zarządzanie rejestrem procedur
i polityk wraz z ich dystrybucją
do pracowników organizacji.

REJESTR RYZYK

Prowadzenie rejestru ryzyk wraz z przydzielaniem zadań osobom odpowiedzialnym za minimalizowanie ryzyka wystąpienia naruszenia.

 

Xeelo RODO bazuje na platformie Xeelo, co umożliwia elastyczne rozszerzenie podstawowej funkcjonalności o integrację międzysystemową, procesy udzielania zgód biznesowych, dodatkowe biblioteki plików oraz monitorowanie zgodności wewnęrznych procesów biznesowych z RODO.

ELASTYCZNOŚĆ, której oczekujesz

Xeelo RODO to system przeznaczony dla przedsiębiorstw o dowolnej wielkości w tym dla dużych korporacji posiadających wiele źródeł danych, złożone procesy wewnętrzne oraz szeroki zakres prowadzonych czynności biznesowych.

O NAS

Nasz zespół to doświadczeni specjaliści biznesowi i IT posiadający wieloletnie doświadczenie i  umiejętności zdobyte w pracy nad wielomilionowymi projektami w międzynarodowych organizacjach. Głęboko wierzymy, że sukces i osiągnięcie założonej konkurencyjności oparte jest na zaufaniu, gotowości do zmian oraz ścisłej współpracy na partnerskich zasadach.

DANE KONTAKTOWE

Intelligent Partners

ul. Postepu 15C

02-676 Warszawa

www.intelpartners.com

NIP: 8111230411

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 22 2530846

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ WIĘCEJ O XEELO?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI